Welkom bij het
Parochiehuis
Dronrijp

Parochiehuis Dronrijp

Door privé omstandigheden zijn wij genoodzaakt om per 31 januari 2021 te stoppen met ons bedrijf Het Parochiehuis Dronrijp.
Wij hebben altijd met heel veel plezier voor jullie klaargestaan.

Met vriendelijke groet,

Clemens en Susan Veltman-Brandsma